Aile Sağlığı Merkezinden Verilen “VEGAFERON” Tablet

Vegaferon tablet 2021 yılı itibariyle aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri vasıtasıyla ücretsiz olarak dagitilmaktadir.Saglik bakanlığı gebelerin 16. haftadan sonra demir desteği kullanmasını öneriyor. Bu nedenle 12. haftada başlanan devit damlalara ek olarak 16.haftada uygulanır. Bu yazımda şunları bulacaksınız :

  • Vegaferon nedir
  • Vegaferon gebelikte nasıl kullanilir
  • Vegaferon yan etkileri
  • Vegaferon ile ilgili sık sorulan sorukar

Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası hazırladığım detaylı yazının içerisinde. İşte yazım :

https://doktordanhaberler.com/vegaferon-50-mg-film-tablet/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

Creality Board Klipper Beeper M300 Buzzer gcode

creality_board_schematics_screenshot

Producing Electronic Music With a “Low-Specs” Computer.

Naim Audio — Servicing & DR Upgrades

Ricky Womack and Christian Essence – Do You Love The Lord?