Kulak Zarımda Delik Var Damla Kullanabilir miyim?

Herkese selamlar.

Bugün bir kullanıcının bana sormuş olduğu soruya dair minik bir yazı yazacağım. Soru aynen şu şekilde:

“Hocam merhabalar. Elimde siprogut kulak damlası var ama kulak zarımda delik var bunu kullanabilir miyim, sakıncası var mı?”

kulak zarı ve kulak damlası
Kulak damlası kulak zarı yırtık bir bireye uygulanmaz.

Cevap: Bu tip kulak damlaları kulak zarında sorun olmayan bireyler içindir. Eğer kulak zarınızda problem varsa mutlaka bir KBB yani kulak-burun-boğaz uzman doktoruna muayene olmalısınız. Aksi tadirde kullanım sağlarsanız kulak içi yapılara zarar verebilirsiniz.

Siprogut kulak damlası hakkında detaylı bilgi almak için hemen alt tarafta bulunan linke tıklamalısınız. Yazımı okumanızı şiddetle öneririm.

https://doktordanhaberler.com/siprogut-kulak-damlasi/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

How do High Street Stores Compete Using Micro-Fulfillment?

How do High Street Stores Compete Using Micro-Fulfillment?

AEM SDK Dispatcher Validation Using Github Action (Experimental)

modern house minecraft tutorial

QOTD: Who Is This Purchase For? The Buyer vs User Problem — EnquireLabs